Naše služby:
Nakladanie s odpadmi vrátane poradenskej činnosti v oblasti životného prostredia   :   Výroba organických hnojív a kompostov
e-shop
Naša spoločnosť bola založená v roku 1996. Počas posledných 5 rokov sa jej činnosť vyprofilovala do týchto oblastí:
  • nakladanie s odpadmi vrátane poradenstva v oblasti životného prostredia
  • výroba organických hnojív a kompostov

Sme držiteľmi certifikátu pre systém manažérstva kvality ISO 9001:2008, certifikátu pre systém enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2004 a certifikátu pre systém manažérstva BOZP OHSAS 18001:2007

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA

o nás : služby : rozhodnutia a certifikáty : kontakt
© 2021 elee s.r.o.