Naše služby:
Nakladanie s odpadmi vrátane poradenskej činnosti v oblasti životného prostredia   :   Výroba organických hnojív a kompostov
e-shop
  • ISO 14001, 9001, OHSAS 18001 - PDF
  • OU Senec - rozhodnutie - PDF
  • OU Senec - registrácia - PDFo nás : služby : rozhodnutia a certifikáty : kontakt
© 2021 elee s.r.o.