Naše služby:
Nakladanie s odpadmi vrátane poradenskej činnosti v oblasti životného prostredia   :   Výroba organických hnojív a kompostov
e-shop
Môžeme rozdeliť do nasledújucích kategórií:
  • Nakladanie s odpadmi, ich likvidácia, zhodnocovanie tak ostatných ako aj nebezpečných vrátane poradenstva v oblasti životného prostredia
  • Výroba organických hnojív a kompostov

Sme držiteľmi certifikátu pre systém manažérstva kvality ISO 9001:2008, certifikátu pre systém enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2004 a certifikátu pre systém manažérstva BOZP OHSAS 18001:2007

o nás : služby : rozhodnutia a certifikáty : kontakt
© 2022 elee s.r.o.